\begin{align} \end{align}

Test

Pokyny k testu

Vyzkoušejte si test z finanční matematiky. Test obsahuje vždy 10 náhodně vybraných úloh. Až budete chtít celý test opravit, stiskněte tlačítko Vyhodnotit test. U každé otázky je vždy jedna správná odpověď.

Úlohy

Otázka

Které z následujících tvrzení není pravdivé?

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi úvěr na 4 roky ve výši 10 milionů Kč. Roční úroková sazba úvěru je 4 %, úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit ve čtyřech stejných splátkách vždy na konci roku.
Jaká je výše jedné splátky? Výsledek zaokrouhlete na koruny.

Možnosti

Otázka

Pan A chce pravidelně spořit. Rozhodl se na konci každého měsíce ukládat na spořicí účet 5 000 Kč po dobu pěti let. Banka uvádí roční úrokovou sazbu a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daň z úroku je 15 %.

Jakou částku si tímto způsobem pan A naspoří?

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi koncem roku 2018 úvěr na 10 let ve výši 1 000 000 Kč. Úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit v deseti stejných splátkách po 123 291 Kč, a to vždy na konci roku.
Kolik procent z půjčené částky klient bance zaplatí na úrocích? Výsledek zaokrouhlete na celá procenta.

Možnosti

Otázka

Stát se rozhodl emitovat pětileté dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 Kč a roční kupónovou sazbou 4 %. Kupónové platby se vždy vyplácí na konci roku. Kupónové platby podléhají dani 15 %, tj. daň z úroku. Nakoupíme jeden dluhopis.

Jaká je kupónová platba?

Možnosti

Otázka

Pan A si na začátku roku vloží na bankovní účet 120 000 Kč. Roční úroková sazba je 2 %, úrokovací období je rok. Daň z úroků je 15 %.

Jakou částku zaokrouhlenou na koruny bude mít pan A po pěti letech, jestliže banka používá složené úročení?

Možnosti

Otázka

Banka nám poskytne hypotéku na 20 let. Požaduje po nás, abychom hypotéku spláceli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 10 000 Kč.

V jaké výši musí být hypotéka, abychom na úrocích zaplatili 500 000 Kč?

Možnosti

Otázka

Doplňte následující větu tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.
Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období ...

Možnosti

Otázka

Nakoupíme na burze 1 000 kusů akcií společnosti A. Cena jedné akcie je 542 Kč. Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu. Poplatek obchodníka je 0,25 % z objemu obchodu, poplatek trhu je 0,1 % z objemu obchodu.

Jaký zisk realizujeme prodejem všech svých akcií společnosti A, pokud cena jedné akcie bude 550 Kč? Daň z příjmů neuvažujte.

Možnosti

Otázka

Vyberte nesprávné tvrzení.

Možnosti