\begin{align} \end{align}

Test

Pokyny k testu

Vyzkoušejte si test z finanční matematiky. Test obsahuje vždy 10 náhodně vybraných úloh. Až budete chtít celý test opravit, stiskněte tlačítko Vyhodnotit test. U každé otázky je vždy jedna správná odpověď.

Úlohy

Otázka

Pan A chce pravidelně spořit. Rozhodl se na konci každého měsíce ukládat na spořicí účet 5 000 Kč po dobu pěti let. Banka uvádí roční úrokovou sazbu a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daň z úroku je 15 %.

Jakou částku si tímto způsobem pan A naspoří?

Možnosti

Otázka

Doplňte následující větu tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.
Úrokovací období ...

Možnosti

Otázka

Co je inflace?

Možnosti

Otázka

Následující obrázek ukazuje poměr úroku a jistiny.
Na základě toho obrázku vypočítejte, jaká je úroková sazba.
Úmor test

Možnosti

Otázka

Klient banky si na začátku každého roku ukládá na spořicí účet částku 10 000 Kč. Banka uvádí roční úrokovou sazbu 2,4 % a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daně z úroků neuvažujte.
Jakou částku bude mít klient po dvou letech? Výsledek zaokrouhlete na koruny.

Možnosti

Otázka

Máme k dispozici 100 000 Kč a chceme všechny peníze investovat. Určete, která z následujících investic nám přinese největší zisk.

1. INVESTICE (akcie): Na začátku roku nakoupíme akcie společnosti A za 1 000 Kč za jednu akcii. Každý rok cena akcie vzroste o 20 Kč, každý rok je vyplácena dividenda ve výši 20 Kč. Na konci třetího roku akcie společnosti A prodáme. Poplatky za nákup a prodej neuvažujte, neboť akcie prodáme po třech letech, zisk se nedaní.

2. INVESTICE (dluhopis): Nakoupíme čtyřleté dluhopisy společnosti B s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 1 000 Kč. Roční kupónová sazba dluhopisu je 2 %. Kupónové platby se vždy vyplácejí na konci roku a podléhají dani 15%, tj. daň z úroku.

3. INVESTICE (termínovaný vklad): Uložíme kapitál na 4 roky na termínovaný vklad. Roční úroková sazba je 3 %, daň z úroků je 15 %. Banka vklad úročí vždy na konci roku.

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi úvěr na 4 roky ve výši 10 milionů Kč. Roční úroková sazba úvěru je 4 %, úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit ve čtyřech stejných splátkách vždy na konci roku.
Jaká je výše jedné splátky? Výsledek zaokrouhlete na koruny.

Možnosti

Otázka

Pan A si na začátku roku vloží na bankovní účet 120 000 Kč. Roční úroková sazba účtu je 2 %, úrokovací období je měsíc. Daň z úroků je 15 %.

Jakou částku zaokrouhlenou na koruny bude mít pan A po pěti letech, jestliže banka používá složené úročení?

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi na konci roku 2018 úvěr na 5 let ve výši 100 000 Kč. Úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit v pěti stejných splátkách po 22 463 Kč, a to vždy na konci roku.
Kolik korun zaplatil klient na úrocích?

Možnosti

Otázka

Vyberte nesprávné tvrzení.

Možnosti