\begin{align} \end{align}

Literatura a jiné zdroje

Použitá literatura

P. Benda, B. Daňková, J. Skála (1971): Sbírka maturitních příkladů z matematiky. Státní pedagogické nakladatelství Praha.
E. Calda (1996): Kombinatorika pro učitelské studium. MatfyzPress.
E. Calda, V. Dupač (2003): Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus.
V. Huťka, M. Cirjak, O. Drobná, A. Švidroňová (1986): Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 7. část. Státní pedagogické nakladatelství.
M. Koucký (2003): Sbírka příkladů z diskrétní matematiky. Technická univerzita v Liberci.
J. Kubát, D. Hrubý, J. Pilgr (1999): Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní minimum. Prometheus.
Z. Opava (1989): Matematika kolem nás. Albatros, Praha.
J. Sedláček (1985): Faktoriály a kombinační čísla. (Edice Škola mladých matematiků, svazek 56.) Mladá fronta.
L. Schramm, F. Nimrichter, V. Topinka (1981): Sbírka úloh z matematiky pro střední ekonomické školy. Státní pedagogické nakladatelství Praha.
J. Smida (1989): Matematika pro II. ročník gymnázií – Kombinatorika. Státní pedagogické nakladatelství.

Další literatura

J. Matoušek, J. Nešetřil (2000): Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum.
N. J. Vilenkin (1977): Kombinatorika. SNTL.
A. Vrba (1980): Kombinatorika. (Edice Škola mladých matematiků, svazek 45.) Mladá fronta.

Webové stránky k tématu

České stránky

Aktuální verze těchto stránek: Kombinatorika

Pavel Jošt – Stránky pro Gymnázium a SPgŠ Liberec, Jeronýmova
http://pj.wz.cz/mat_4r/kombinatorika.html

Studijní materiály Katedry matematiky a deskriptivní geometrie VŠB–Technické univerzity Ostrava
V předmětu Pravděpodobnost a statistika je úvodní přednáška z části věnovaná kombinatorice: studijní texty, řešené příklady, úlohy 1, úlohy 2.

Mathes

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Kurz opakování vybraných kapitol středoškolské matematiky

Anglické stránky

MATH–abundance
Counting problems, Solved problems about counting

Oswego City School District Regents Exam Prep Center
Uncertainty (Probability):
The Counting Principle (kombinatorické pravidlo součinu),
Factorial,
Permutations (variace a permutace),
Combinations.

Drexel University – The Math Forum
Permutations and Combinations, Pascal's Triangle.