\begin{align} \end{align}

Kombinační čísla

Úlohy

Odkazy na úlohy podle témat:
Kombinační čísla
Pascalův trojúhelník
Binomická věta


Kombinační čísla

Úloha 4.1

Vypočítejte:
a) \(\displaystyle{8 \choose 2}\)
b) \(\displaystyle{8 \choose 6}\)
c) \(\displaystyle{10 \choose 7}\)
d) \(\displaystyle{15 \choose 12}\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.2

Jediným kombinačním číslem vyjádřete tyto součty:
a) \(\displaystyle{10 \choose 4} + \displaystyle{10 \choose 5}\)
b) \(\displaystyle{13 \choose 2} + \displaystyle{13 \choose 10}\)
c) \(\displaystyle{6 \choose 3} + \displaystyle{6 \choose 4} + \displaystyle{7 \choose 5}\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.3

Vyjádřete jediným kombinačním číslem:

\(\displaystyle{5 \choose 5} + \displaystyle{6 \choose 5} + \displaystyle{7 \choose 5} + \displaystyle{8 \choose 5} + \displaystyle{9 \choose 5}\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.4

Určete součet:
\(\displaystyle{2 \choose 2} + \displaystyle{3 \choose 2} + \displaystyle{4 \choose 2} + \displaystyle{5 \choose 2} + \ldots + \displaystyle{19 \choose 2} + \displaystyle{20 \choose 2}\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.5

V množině přirozených čísel řešte rovnice s neznámou \(x\):
a) \(\displaystyle{9 \choose 4} \cdot x = \displaystyle{10 \choose 5}\)
b) \(\displaystyle{x \choose 2} + \displaystyle{x-1 \choose 2} = 4\)
c) \(\displaystyle{x \choose 2} + \displaystyle{x+3 \choose 2} = 4\)
d) \(\displaystyle{x-1 \choose x-3} + \displaystyle{x-2 \choose x-4} = 9\)
e) \(\displaystyle{x+1 \choose 2} + \displaystyle{x \choose 2} = 4 \displaystyle{n \choose n}\), \(n\) je přirozené číslo
f) \(\displaystyle{x-1 \choose 2} - \displaystyle{x \choose 0} = \dfrac{n!}{2n(n-1)(n-2)!} \cdot \displaystyle{x \choose 2}\), \(n \geq 2\) je přirozené číslo

Zobrazit řešení

Úloha 4.6

V množině přirozených čísel řešte nerovnice:
a) \(\displaystyle{y+1 \choose 2} + \displaystyle{y+4 \choose 2} + \displaystyle{y+7 \choose 2} < 93\)
b) \(\displaystyle{y \choose 2} + \displaystyle{y+3 \choose 2} + \displaystyle{y+6 \choose 2} < 100\)
c) \(\displaystyle{y+2 \choose 2} \geq \displaystyle{y \choose 2} + 1\)

Zobrazit řešení


Pascalův trojúhelník

Úloha 4.7

Napište devátý řádek Pascalova trojúhelníku (oba tvary).

Zobrazit řešení

Úloha 4.8

Desátý řádek Pascalova trojúhelníku má tvar
\(1 \quad 9 \quad 36 \quad 84 \quad 126 \quad 126 \quad 84 \quad 36 \quad 9 \quad 1\)
Odvoďte z něj následující (jedenáctý) řádek Pascalova trojúhelníku.

Zobrazit řešení


Binomická věta

Úloha 4.9

Podle binomické věty rozveďte:
a) \((a+b)^5\)
b) \((a-b)^5\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.10

Vypočtěte podle binomické věty:
a) \(\left( x^2-1 \right)^5\)
b) \(\left( \sqrt{3} + \sqrt{2} \right)^4\)
c) \(\left( \sqrt{3} - i\sqrt{3} \right)^6\)
d) \((2a-3b)^5 + (2a+3b)^5\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.11

Užitím binomické věty vypočítejte
a) \(1{,}02^5\)
b) \(0{,}98^5\)

Nápověda

Zobrazit řešení

Úloha 4.12

Užitím binomické věty vypočítejte s přesností na tři desetinná místa \(1{,}05^7\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.13

Určete:
a) třetí člen binomického rozvoje výrazu \((x-10)^9\)
b) předposlední člen binomického rozvoje výrazu \(\left( t+10^{-2} \right)^{20}\)
c) pátý člen binomického rozvoje výrazu \(\left( y - \dfrac{2}{\sqrt{y}} \right)^8\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.14

Určete koeficient pátého členu výrazu \(\left( x^2 + \sqrt{y} \right)^{8}\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.15

Vypočtěte dva prostřední členy rozvoje výrazu \(\left( \sqrt[3]{x} - 2x\sqrt{x} \right)^{19}\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.16

Vypočítejte kladné číslo \(x\), je-li
a) pátý člen rozvoje výrazu \(\left( 1+\sqrt{x} \right)^{10}\) roven \(840\),
b) sedmý člen rozvoje výrazu \(\left( x - i\sqrt[3]{2} \right)^{10}\) roven \(-8{,}4\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.17

Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu
a) \(\left( 3x^2 - \dfrac{1}{x} \right)^{10}\) obsahuje \(x^8\),
b) \(\left( x^3 + \dfrac{1}{x} \right)^{12}\) neobsahuje \(x\)? (Jde o tzv. absolutní člen.)

Zobrazit řešení

Úloha 4.18

Vypočítejte ten člen binomického rozvoje výrazu
\(\left( \sqrt{x} + \dfrac{1}{x} \right)^{21}\), který neobsahuje \(x\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.19

Určete všechny členy binomického rozvoje výrazu \(\left( \sqrt[7]{7} + \sqrt[5]{5} \right)^{24}\), které jsou racionálními čísly.

Zobrazit řešení

Úloha 4.20

V binomickém rozvoji výrazu \(\left( x\sqrt{x} + \dfrac{1}{x^4} \right)^n\)
je koeficient u třetího členu o \(54\) větší než koeficient u členu posledního. Určete absolutní člen, tj. člen, který neobsahuje proměnnou \(x\).

Zobrazit řešení

* Úloha 4.21

Určete člen, který obsahuje \(x^{14}\) v rozvoji výrazu
\(\left( 1-x^3 \right)^9 \cdot \left( 1+x^2 \right)^{10}\).

Nápověda

Zobrazit řešení

Úloha 4.22

Vypočítejte:
\(\displaystyle{18 \choose 0} + \displaystyle{18 \choose 1} + \displaystyle{18 \choose 2} + \ldots + \displaystyle{18 \choose 17} + \displaystyle{18 \choose 18}\)

Zobrazit řešení

Úloha 4.23

Dokažte, že číslo \(11^{10}-1\) je dělitelné číslem \(100\).

Zobrazit řešení

Úloha 4.24

Užitím binomické věty dokažte, že číslo \(6^{2n}-1\) je pro každé přirozené číslo \(n\) dělitelné sedmi.

Zobrazit řešení

Úloha 4.25

Pomocí binomické věty dokažte, že platí:
\(\displaystyle{n \choose 0} - \displaystyle{n \choose 1} + \displaystyle{n \choose 2} - \displaystyle{n \choose 3} + \ldots + (-1)^{n-1}\displaystyle{n \choose n-1} + (-1)^n\displaystyle{n \choose n} = 0\)

Zobrazit řešení


Úloha 4.26

Kolik sčítanců dostaneme po umocnění \((a+b+c)^7\)?
(Úlohu neřešte rozepisováním binomického rozvoje, ale kombinatorickou úvahou.)

Zobrazit řešení