\begin{align} \end{align}

Základní kombinatorická pravidla

Úlohy

Úloha 1.1

Určete počet všech trojciferných přirozených čísel,
a) v jejichž dekadickém zápisu se každá číslice vyskytuje nejvýše jednou;
b) v jejichž dekadickém zápisu se nějaká číslice vyskytuje alespoň dvakrát.

Nápověda

Zobrazit řešení

Úloha 1.2

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici \(8 \times 8\) vybrat dvě různobarevná pole tak, aby obě neležela v téže řadě ani v témže sloupci.

Zobrazit řešení

Úloha 1.3

Určete, kolik dvojjazyčných slovníků je třeba k tomu, aby byla zajištěna možnost přímého překladu z anglického, francouzského, německého a ruského jazyka do každého z nich.

Zobrazit řešení

Úloha 1.4

Spočtěte, kolik čísel z množiny \(\{1,2,\ldots,100\,000\}\) je:
a) dělitelných \(7\);
b) dělitelných \(5\) nebo \(11\);
*c) dělitelných \(6\) nebo \(10\) nebo \(15\).
d) Jak se změní výsledek v případě, že uvažujeme čísla z množiny \(\{0,1,2,\ldots,100\,000\}\)?

Zobrazit řešení

Úloha 1.5

V košíku je \(12\) jablek a \(10\) hrušek. Petr si má z něho vybrat buď jablko, anebo hrušku tak, aby Věra, která si po něm vybere jedno jablko a jednu hrušku, měla co největší možnost výběru. Určete, co si má vybrat Petr.

Zobrazit řešení

Úloha 1.6

Na vrchol hory vedou čtyři turistické cesty a lanovka.
čtyři turistické cesty a lanovka
Určete počet způsobů, kterými je možno se dostat
a) na vrchol a zpět;
b) na vrchol a zpět tak, aby zpáteční cesta byla jiná než cesta na vrchol;
c) na vrchol a zpět tak, aby aspoň jednou byla použita lanovka;
d) na vrchol a zpět tak, aby lanovka byla použita právě jednou.

Zobrazit řešení

Úloha 1.7

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu není nula a ze zbývajících devíti číslic se v něm každá vyskytuje nejvýše jednou.
Kolik z těchto čísel je větších než \(9\,000\)?
Kolik je menších než \(3\,000\)?

Zobrazit řešení

Úloha 1.8

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, jejichž dekadický zápis je složen z číslic \(1,2,3,4,5\) (každá se může opakovat), která jsou dělitelná
a) pěti,
b) dvěma,
c) čtyřmi.

Zobrazit řešení

Úloha 1.9

Z místa A do místa B vede pět cest, z místa B do místa C vedou dvě cesty a z místa A do místa C vede jedna cesta (viz obrázek).
obrázek k zadání
Určete, kolika různými způsoby lze vykonat cestu
a) z místa A do místa C přes místo B;
b) z místa A do místa C (jakkoli);
d) z místa A do místa C (jakkoli) a potom zpět do místa B (přímo),
jestliže každým místem můžete projít nejvýše jednou (není možné se vracet).

Zobrazit řešení

Úloha 1.10

Je dán čtverec \(ABCD\) a na každé jeho straně \(n\) vnitřních bodů. Určete počet trojúhelníků s vrcholy v těch bodech, jejichž žádná strana neleží ve straně čtverce \(ABCD\).

Zobrazit řešení

Úloha 1.11

Určete, kolika způsoby se lze dostat z A do B, cestujeme-li po cestách zobrazené sítě a nikdy se nevracíme směrem k místu A. Jedna z možných cest je zobrazena.
obrázek k zadání

Nápověda

Zobrazit řešení