\begin{align} \end{align}

Test na téma základní kombinatorická pravidla

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Cukrárnu navštívili \(4\) kamarádi Petr, Tomáš, Jana a Lenka. Každý z nich si objedná zmrzlinu a zákusek. V cukrárně mají \(6\) druhů zmrzlin a \(3\) druhy zákusku. Kolika různými způsoby si mohou objednat, pokud je Jana vybíravá a vybírá si tak pouze z \(4\) druhů zmrzlin?

Dva způsoby objednávky považujeme za různé, pokud si alespoň jeden z kamarádů objednal jinou kombinaci zmrzliny a zákusku.

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Spočtěte, kolik čísel z množiny \(\{1, 2, \ldots , 10\,000\}\) je dělitelných \(5\) nebo \(6\).

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Z Teplice nad Metují do vesnice Skály je možné dojít pěšky po modré, zelené nebo žluté turistické značce. Také je možné použít autobus nebo automobil.

Z vesnice Skály se můžeme dopravit do vesnice Jívka pěšky po červené, nebo zelené turistické značce, případně autem.

Následující obrázek ilustruje situaci:

K přepravě chceme využít pouze zmíněné prostředky. Žádné místo nechceme navštívit dvakrát. Ve vesnici Skály můžeme změnit dopravní prostředek. Kolika způsoby se můžeme dopravit z Teplice nad Metují do Jívky?

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
K večeři můžeme vybrat oblohu z pěti druhů zeleniny. Každý druh zeleniny můžeme a nemusíme do oblohy přidat. Kolik máme možností, z jakých druhů bude obloha sestavena?
Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Kolik existuje čtyřciferných čísel dělitelných čtyřmi?
Možnosti
předchozí úloha | následující úloha