\begin{align} \end{align}

Test na téma základní kombinatorická pravidla

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Kolik existuje čtyřciferných čísel dělitelných čtyřmi?
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Cukrárnu navštívili \(4\) kamarádi. Každý z nich si objedná zmrzlinu a zákusek. V cukrárně mají \(6\) druhů zmrzlin a \(3\) druhy zákusků. Kolika různými způsoby si mohou objednat?

Dva způsoby objednávky považujeme za různé, pokud si alespoň jeden z kamarádů objednal jinou zmrzlinu nebo jiný zákusek.

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
K večeři můžeme vybrat oblohu z pěti druhů zeleniny. Každý druh zeleniny můžeme a nemusíme do oblohy přidat. Kolik máme možností, z jakých druhů bude obloha sestavena?
Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

V obchodu je patnáct telefonů. Pět z nich má dotykový displej, deset z nich má wifi modul. Dva telefony mají dotykový displej a wifi modul.

Kolik telefonů nesplňuje ani jeden parametr?

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Do tanečních přišlo \(15\) chlapců a \(18\) dívek. Vybíráme z nich jeden taneční pár. Kolika způsoby ho můžeme vybrat?
Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.
předchozí úloha | následující úloha