\begin{align} \end{align}

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

Jana Farská

Výuka kombinatoriky na střední škole s využitím webových stránek

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy matematika–informatika