Bakalářské práce

Arnošt Komárek

Zde jsou k nalezení materiály související s přípravou bakalářské práce a dále seznam mnou vypsaných a vedených bakalářských prací. Jména autorů obhájených prací, případně texty těchto prací jsou k nalezení v univerzitním depozitáři prací.

Příprava textu bakalářské práce a prezentace pro její obhajobu

Všem studentům vřele doporučuji, aby před započetím prací na bakalářské práci pozorně pročetli materiály umístěné na stránkách garanta programu Matematika v sekci věnované bakalářským pracem.

 

ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU TEXTU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Oficiální šablona pro bakalářskou práci na oborech programu Matematika se nachází na stránce garanta oboru Matematika.

Na této stránce je k dispozici šablona vzniklá v únoru 2015 mírnou modifikací oficiální šablony. Oproti oficiální šabloně jsou zde následující hlavní změny:

  • Předpokládá se kompilace pomocí pdflatexu a nikoliv pomocí posloupnosti latex - dvips - ps2pdf.
  • Čeština je v LaTeXovém zdroji ošetřena pomocí \usepackage[czech]{babel}. Z tohoto důvodu nebude fungovat kompilace pomocí pdfcslatexu. V případě zájmu o použití pdfcslatexu je zapotřebí nahradit \usepackage[czech]{babel} příkazem \usepackage{czech}.
Možné změny ve formálních požadavcích na úpravu bakalářské práce vzniklé po 9.2.2015 však šablona umístěná na této stránce nemusí reflektovat (tyto budou vždy zřejmé z oficiální šablony umístěné na stránce garanta programu Matematika).

Text práce (vzniklý z šablon): PDF
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny UTF-8: bc-utf8.tar.gz
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny CP1250: bc-cp1250.tar.gz

 

ŠABLONA PRO PŘÍPRAVU PREZENTACE PRO OBHAJOBU

Níže uvedená šablona pro přípravu prezentace na obhajobu je zcela neoficiálním materiálem. Její použití není povinné. Stejně jako u šablony pro text práce se předpokládá kompilace pomocí pdflatexu a čeština je ve zdroji ošetřena pomocí \usepackage[czech]{babel}.

Šablona je založena na LaTeXovém balíku beamer (je součástí většiny běžných instalací LaTeXu). Více viz dokumentace tohoto balíku, která je k nalezení např. zde: beameruserguide.pdf (z CTAN zrcadla na ČVUT v Praze).

Prezentace (vzniklá z šablony): PDF
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny UTF-8: pres-utf8.tar.gz
Zdrojové soubory (archiv), kódování češtiny CP1250: pres-cp1250.tar.gz

 

 

Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Vypsáno:2017–18
Zadáno:10.10.2017
Podrobnější informace zde.

Statistické testy ve stratifikovaných čtyřpolních tabulkách
Vypsáno:2017–18
Zadáno:10.10.2017
Podrobnější informace zde.

Analýza rozptylu s náhodnými efekty
Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Podrobnější informace zde.

Testy pro párová kategoriální data
Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Obhájeno:8.9.2017
Podrobnější informace zde.

Testy homoskedasticity v lineárním modelu
Vypsáno:2015–16
Zadáno:15.10.2015
Obhájeno:28.6.2016
Podrobnější informace zde.

Modely konečných směsí
Vypsáno:2014–15
Zadáno:7.10.2014
Obhájeno:16.6.2015
Podrobnější informace zde.

EM algoritmus
Vypsáno:2013–14
Zadáno:29.10.2013
Obhájeno:23.6.2015
Podrobnější informace zde.

Shapirův-Wilkův test normality
Vypsáno:2013–14
Zadáno:2.10.2013
Obhájeno:24.6.2014
Podrobnější informace zde.

Problém vícenásobného testování
Vypsáno:2012–13
Zadáno:4.10.2012
Obhájeno:5.9.2013
Podrobnější informace zde.

Analýza kontingenčních tabulek
Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:Nikdy nebude
Podrobnější informace zde.

Základy Bayesovské statistiky
Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:4.9.2012
Podrobnější informace zde.

Regresní modely s alternativně rozdělenou odezvou
Vypsáno:2010–11
Zadáno:4.10.2010
Obhájeno:20.6.2011
Podrobnější informace zde.

Statistické testy ekvivalence
Vypsáno:2009–10
Zadánno:5.10.2009
Obhájeno:14.9.2010
Podrobnější informace zde.

Simpsonův paradox
Vypsáno:2009–10
Zadáno:5.10.2009
Obhájeno:20.6.2011
Podrobnější informace zde.

Statistické metody pro proporce
Vypsáno:2008–09
Zadáno:13.9.2008
Obhájeno:7.9.2009
Podrobnější informace zde.

Úvod do bootstrapu s aplikacemi
Vypsáno:2008–09
Zadáno:30.9.2008
Obhájeno:18.9.2009
Podrobnější informace zde.

Parametrické regresní modely v analýze prežití
Vypsáno:2007–08
Zadáno:3.10.2007
Obhájeno:26.6.2008
Podrobnější informace zde.

Odhad distribuční funkce s intervalově cenzorovanými daty
Vypsáno:2007–08
Zadáno:23.10.2007
Obhájeno:27.6.2008
Podrobnější informace zde.
 

View My Stats