Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Regresní modely s alternativně rozdělenou odezvou

Vypsáno:2010-11
Zadáno:4.10.2010
Obhájeno:20.6.2011

Anotace

V základních kurzech statistiky, nejen na MFF UK, jsou posluchači obvykle seznámeni s lineárním modelem, který řeší problém regresní analýzys kvantitativní odezvou. Významná část aplikací však pracuje s odezvou kvalitativní. V rámci bakalářské práce se posluchač seznámí s vybranými regresními modely (zejména logistickou regresí), které lze použít k regresní analýze s nejjednodušší možnou nula-jedničkovou odezvou. Zásadní aplikace lze nalézt např. v oblasti klinických studií nebo hodnocení kreditního rizika.

Téma vhodné pro posluchače oborů Obecná i Finanční matematika za předpokladu splnění všech studijních povinností prvního dvouletí.

Zásady pro vypracování

Student se seznámí se základy regresního modelování v případě nula-jedničkové odezvy. Vybrané modely budou popsány při jednotném značení, budou uvedeny metody výpočtu odhadů s důrazem na odhady metodou maximální věrohodnosti. Posluchač dále v práci podrobně rozebere statistické vlastnosti maximálně věrohodných odhadů s tím, že jednotlivé kroky při vyšetřování těchto vlastností podloží buď vlastními výpočty nebo explicitními odkazy na obecnější tvrzení. Práce bude doplněna analýzou reálných dat zpracovanou zvoleným statistickým balíkem (při zadání práce lze zvolit buď R nebo SAS). Studijní literatura bude k dispozici vesměs v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NSTP022 nebo NSTP129 do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Ve třetím ročníku Bc. studia nutno zapsat buď kombinaci NSTP191+201+192+202 (Matematická statistika 1 a 2 včetně cvičení) nebo NSTP097 (Statistika).

Literatura

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis, Second Edition. New York: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-36093-7.
Anděl, J. (2005). Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress. ISBN 80-7378-001-1.
Cox, D. R. and Snell, E. J. (1989). Analysis of Binary Data, Second Edition. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 0-412-30620-4.

 

View My Stats