Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Analýza rozptylu s náhodnými efekty
Analysis of Variance with Random Effects

Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Obhájeno:27.6.2018

Anotace

Analýza rozptylu (ANOVA) s náhodnými efekty je speciálním případem obecnějšího lineárního smíšeného modelu. Používá se zejména v těch ANOVA situacích, kdy na jeden nebo více třídících faktorů nelze pohlížet jako na indikátor zařazení experimentální jednotky do jedné z pevného počtu skupin (jejichž srovnání by nás zajímalo), ale spíše jako na indikátor zařazení do jedné z nekonečně mnoha skupin, z nichž byly experimentální jednotky náhodně vybrány.

Zásady pro vypracování

Posluchač se samostatně s pomocí literatury seznámí se základy teorie lineárních smíšených modelů s důrazem na smíšené modely odvozené z modelů analýzy rozptylu. Vybrané modely budou rigorózně matematicky popsány při jednotném značení. Uváděné vlastnosti budou důsledně dokazovány, případně bude explicitně odkazováno na obecnější tvrzení v literatuře. Součástí práce může být též analýza reálných dat nebo simulační studie mající za cíl vyšetřit chování souvisejícíh odhadů a/nebo testů při nesplnění některého z předpokladů (např. normalita).

Studijní literatura bude k dispozici částečně v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Zápis této bakalářské práce předpokládá následné absolvování předmětu NMSA349: Bakalářské konzultace: Stochastika.

Literatura

  1. Anděl, J. Základy matematické statistiky, 3. vydání (resp. libovolné jiné vydání). Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-7378-162-0.
  2. Khuri, A. I. (2010). Linear Model Methodology. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1-58488-481-1.
  3. Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Wasserman, W. (1996). Applied Linear Statistical Models, 4th Edition. Burr Ridge: Richard D. Irwin.
  4. Seber, G. A. F., Lee, A. J. (2003). Linear Regression Analysis, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-47141-540-4.

 

View My Stats