Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Odhad distribuční funkce s intervalově cenzorovanými daty

Vypsáno:2007-08
Zadáno:23.10.2007
Obhájeno:27.6.2008

Anotace

Intervalově cenzorovaná data jsou typicky získávána v situacích, kdy se snažíme pozorovat čas do nějaké události, pričemž k určení, zda sledovaná událost nastala, je zapotřebí provést opakovaná zjišťování (např. laboratorní měření) nějakého stavu. O času do sledované události je poté pouze známo, že leží mezi dobami těchto zjišťování, tj. v časovém intervalu. V rámci bakalářské práce se student seznámí s neparametrickým odhadem distribuční funkce náhodné veličiny reprezentující čas do sledované události. Dle zájmu posluchače se lze v bakalářské práci dále zaměřit buď 1) na důsledky ignorování intervalového cenzorováni, nebo 2) na algoritmy pro výpočet odhadu distribuční funkce, nebo 3) na asymptotické vlastnosti odhadu distribuční funkce. Součástí práce bude též analýza reálných dat.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura

Sun, J. (2006). The Statistical Analysis of Interval-censored Failure Time Data. New York: Springer. ISBN 978-0387-32905-5. Zejména kapitoly 1 a 3.

 

View My Stats