Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Základy Bayesovské statistiky

Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:4.9.2012

Anotace

Práce shrne základní koncepty Bayesovského statistického uvažování a ilustruje jejich použití na reálných datech.

Téma vhodné pouze pro posluchače oboru Obecná matematika.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje vybrané pasáže prvních čtyř kapitol knihy Ando (2010) a shrne jejich obsah ve své práci na úrovni srozumitelné pro studenta 3. ročníku oboru Obecná matematika na MFF UK. Teorie bude doplněna vypracováním vybraných cvičení a analýzou reálných dat. Studijní literatura bude k dispozici v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NSTP022 do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Ve třetím ročníku Bc. studia nutno zapsat předměty NSTP191, NSTP201, NSTP192, NSTP202, NSTP050, NSTP144, NSTP238, NSTP198 (Matematická statistika 1 a 2, Teorie pravděpodobnosti 1, Náhodné procesy I, vše včetně cvičení).

Literatura

Ando, T. (2010). Bayesian Model Selection and Statistical Modeling. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1-4398-3614-9.

 

View My Stats