Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Shapirův-Wilkův test normality

Vypsáno:2013–14
Zadáno:2.10.2013
Obhájeno:24.6.2014

Anotace

Shapirův-Wilkův test je jedním z nejpoužívanějších statistických testů normality. Navržen byl v práci Shapiro a Wilk (1965), aproximativní postupy pro výpočet kritických hodnot, resp. p-hodnot testu byly popsány v sérii prací Patricka Roystona (Royston, 1982a, b, 1995).

Zásady pro vypracování

Posluchač se samostatně s pomocí literatury podrobně seznámí s Shapirovým-Wilkovým testem normality včetně aproximativního způsobu výpočtu jeho kritických hodnot, resp. p-hodnot. V bakalářské práci bude matematicky rigorózním způsobem popsán související statistický problém, principy testu a odvození (aproximativních) metod výpočtu kritických hodnot, resp. p-hodnot. Práci lze případně doplnit o srovnání s některými dalšími testy normality.

Studijní literatura bude k dispozici ve velké míře v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NSTP022 (Pravděpodobnost a matematická statistika) nebo NMFM202 (Pravděpodobnost pro finanční matematiky) do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. V případě studia oboru Obecná matematika nutno ve třetím ročníku Bc. studia zapsat a před odevzdáním bakalářské práce absolvovat předmět NMSA349 (Bakalářské konzultace: Stochastika) včetně všech jeho prerekvizit.

Literatura

Royston, J. P. (1982a). An extension of Shapiro and Wilk's W test for normality to large samples. Applied Statistics, 31(2), 115–124.
Royston, J. P. (1982b). Algorithm AS 181: The W test for normality. Applied Statistics, 31(2), 176–180.
Royston, J. P. (1995). A remark on Algorithm AS 181: The W test for normality. Applied Statistics, 44(4), 547–551.
Shapiro, S. S. and Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591–611.

 

View My Stats