Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Statistické testy ekvivalence

Vypsáno:2009-10
Zadáno:5.10.2009
Obhájeno:14.9.2010

Anotace

Nejjednoduší statistická nulová hypotéza je tvaru H0: theta = theta0, kde theta je neznámý parametr a theta0 nějaká referenční hodnota. Vzhledem k tomu, že nulovou hypotézu lze pouze zamítnout či nezamítnout, avšak nikdy ji nelze prokázat za platnou, nelze při použití testu s takto formulovanou nulovou hypotézou nikdy prokázat, že theta je skutečně rovno theta0. Potřeba prokázat rovnost je však v praxi poměrně častá. Klasickým případem je klinická studie mající za cíl ukázat, že generický lék je skutečně ekvivalentní svému originálnímu protějšku (theta je hodnotou terapeutického efektu generika a theta0 hodnotou terapeutického efektu originálního léku). V rámci bakalářské práce se student seznámí se základními postupy pro testování ekvivalence, s důrazem na metody odvozené ze statistických testů, jež jsou vyučovány v rámci přednášky NSTP022 (t-testy, testy založené na centrální limitní větě, ...).

Zásady pro vypracování

Jedná se o kompilační práci, v jejímž rámci student nastuduje statistické metody pro testování ekvivalence. Vlastní příspěvek studenta bude spočívat zejména: v přehledném a uceleném popisu nastudovaných metod a jejich statistických vlastností, vše při jednotném značení; v aplikaci nastudovaných metod na reálná data spolu s interpretací získaných výsledků, případně v provedení jednodušší simulační studie. Studijní literatura bude k dispozici v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině.

Alespoň pasivní znalost angličtiny nutná.

Úspěšné absolvování předmětů NSTP022, NMAA001, NMAA002, NMAA003, NMAA004 (či jejich ekvivalentů) do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné.

Literatura

Wellek, S. (2003). Testing Statistical Hypotheses of Equivalence. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 1-58488-160-7.

 

View My Stats