Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Testy pro párová kategoriální data
Tests for Paired Categorical Data

Vypsáno:2016–17
Zadáno:13.10.2016
Obhájeno:8.9.2017

Anotace

Párová kategoriální data vznikají typicky v kontextu dotazníkových šetření, kde reprezentují odpovědi jednotlivých respondentů na dvě otázky, pro něž je nabídnut výběr ze shodné množiny možných odpovědí. Cílem testů s párovými daty může být snaha zjistit, zda se rozdělení odpovědí na jednotlivé otázky liší či nikoliv. Principielně se jedná o testy s obdobným cílem jako v případě klasického párového t-testu pro kvantitativní data.

Zásady pro vypracování

Posluchač se samostatně s pomocí literatury seznámí se základy statistických testů pro párová kategoriální data. Vybrané testy budou rigorózně matematicky popsány při jednotném značení. Uváděné vlastnosti budou důsledně dokazovány, případně bude explicitně odkazováno na obecnější tvrzení v literatuře. Součástí práce může být též analýza reálných dat nebo simulační studie mající za cíl vyšetřit chování studovaných testů, resp. jejich porovnání.

Studijní literatura bude k dispozici částečně v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Zápis této bakalářské práce předpokládá následné absolvování předmětu NMSA349: Bakalářské konzultace: Stochastika.

Literatura

  1. Agresti, A. (2013). Categorical Data Analysis, Third Edition (resp. libovolné jiné vydání). Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-46363-5.
  2. Anděl, J. Základy matematické statistiky, 3. vydání (resp. libovolné jiné vydání). Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-7378-162-0.

  3. Bhapkar, V. P. (1966). A note on the equivalence of two test criteria for hypotheses in categorical data. Journal of the American Statistical Association, 61(313), 228–235, doi: 10.2307/2283057.
  4. Bowker, A. H. (1948). A test for symmetry in contingency tables. Journal of the American Statistical Association, 43(244), 572–574, doi: 10.2307/2280710.
  5. Ireland, C. T., Ku, H. H., Kullback, S. (1969). Symmetry and marginal homogeneity of a contingency table. Journal of the American Statistical Association, 64(328), 1323–1341, doi: 10.2307/2286071.
  6. Quade, D., Salama, I. A. (1975). A note on minimum chi-square statistics in contingency tables. Biometrics, 31(4), 953–956, doi: 10.2307/2529821.
  7. Stuart, A. (1955). A test for homogeneity of the marginal distributions in a two-way classification. Biometrika, 42(3/4), 412–416, doi: 10.2307/2333387.

 

View My Stats