Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Úvod do bootstrapu s aplikacemi

Vypsáno:2008-09
Zadáno:30.9.2008
Obhájeno:18.9.2009

Anotace

Bootstrap je počítačová metoda sloužcí k odhadu přesnosti (směrodatné chyby apod.) statistických odhadů v situacích, kdy teoretické odvození přesnosti odhadu je buď vůbec nebo obtížně proveditelné. Součástí bakalářské práce bude: popis principů bootstrapu a odvození základních statistických vlastností, porovnání boostrapových odhadů přesnosti s těmi teoretickými v situacích, kdy lze teoretickou přesnost snadno odvodit (výběrový průměr, lineární regrese s metodou nejmenších čtverců, ...), aplikace nastudovaných metod na reálná data.

Zásady pro vypracování

Jedná se o kompilační práci, v jejímž rámci student nastuduje základy bootstrapu. Vlastní příspěvek studenta bude spočívat zejména: v přehledném a uceleném popisu nastudovaných metod a jejich statistických vlastností, vše při jednotném značení, v explicitním vyjádření některých souvislostí mezi studovanými metodami, ve vypracování vybraných cvičení z Efron a Tibshirani (1993), resp. Davison a Hinkley (1997), v aplikaci nastudovaných metod na reálná data spolu s interpretací získaných výsledků. Studijní literatura bude k dispozici vesměs v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura

Efron, B. and Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. ISBN 0-412-04231-2.
Davison, A. C. and Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-57471-4.

 

View My Stats