Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Parametrické regresní modely v analýze prežití

Vypsáno:2007-08
Zadáno:3.10.2007
Obhájeno:26.6.2008

Anotace

V analýza prežití se typicky zajímáme o čas do nějaké události (z historických důvodů nazývané jako selhání), pričemž není vždy z praktického či jiného hlediska možné obdržet přesný čas selhání pro všechny jednotky ve výběru. U určité části výběru známe pouze dolní limit času selhání a hovoříme o cenzorování zprava. V rámci bakalářské práce se student seznámí s konceptem cenzorování a některými parametrickými regresními modely pro analýzu cenzorovaných dat. Součástí práce bude též analýza reálných dat.

Alespoň pasivní znalost angličtiny a znalost, či ochota se naučit pracovat se statistickým balíkem R nutné.

Literatura

Collett, D. (2003). Modelling Survival Data in Medical Research, Second Edition. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. ISBN 1-58488-325-1. Zejména kapitoly 1, 5 a 6.

Kalbfleisch, J.D. a Prentice, R.L. (2002). The Statistical Analysis of Failure Time Data, Second Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-36357-X. Zejména kapitoly 1-3.

 

View My Stats