Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Vícerozměrná zobecnění Poissonova rozdělení
Multivariate Extensions of Poisson Distribution

Vypsáno:2019–20
Zadáno:Dosud nezadáno.

Anotace

Poissonovo rozdělení je základním rozdělením pro modelování veličiny vyjadřující počet. V případě, že potřebujeme analyzovat vícerozměrná data tohoto typu (počty prodaných výrobků různého typu v pobočkách obchodního řetězce, počty pojistných událostí různého typu v jednotlivých okresech apod.) a zajímá nás též struktura závislosti, lze využít některého z vícerozměrných zobecnění Poissonova rozdělení.

Zásady pro vypracování

Autor(ka) představí vybraná vícerozměrná zobecnění Poissonova rozdělení, pro některá z nich odvodí jejich základní vlastnosti a pojedná o problematice odhadu neznámých parametrů. Práci lze případně doplnit o jednodušší praktickou aplikaci.

Práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Zápis této bakalářské práce předpokládá následné absolvování předmětu NMSA349: Bakalářské konzultace: Stochastika.

Literatura

  1. Inouye, D. I., Yang, E., Allen, G. I., Ravikumar, P. (2017). A review of multivariate distributions for count data derived from the Poisson distribution. WIREs Computational Statistics, 9(3), e1398, doi: 10.1092/wics.1398.
  2. Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1997). Discrete Multivariate Distributions. New York: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-12844-1.

 

View My Stats