Informace o bakalářské práci

Arnošt Komárek

Podstránky

Domácí | Bakalářské práce |

Statistické testy ve stratifikovaných čtyřpolních tabulkách
Statistical tests in stratified fourfold tables

Vypsáno:2017–18
Zadáno:10.10.2017
Obhájeno:13.9.2018

Anotace

Pomocí čtyřpolních (kontingenčních) tabulek lze shrnout data odpovídající zjišťování hodnoty určitého dichotomického znaku (odezva, např. úspěšné ukončení studia ano/ne, rakovina plic před 50. rokem života) ve dvou skupinách (skupinový faktor, např. studenti matematiky a informatiky, kuřáci versus nekuřáci). Základním statistickým problémem bývá vyhodnotit, zda skupinový faktor souvisí s odezvou. Stratifikované čtyřpolní tabulky získáme v případě, kdy jednotky ve výběru dále třídíme podle dalšího faktoru vedoucího na tzv. strata (např. region místa bydliště, věková skupina). Klasické otázky, které se následně řeší jsou zejména následující: (1) Je síla asociace mezi odezvou a skupinovým faktorem rozdílná mezi jednotlivými straty? (2) Pokud je odpověď na otázku 1, že nikoliv, potom se ptáme, zda je vztah mezi odezvou a skupinovým faktorem v jednotlivých stratech statisticky významný. Pro obě uvedené otázky existují testy, s nimiž se student seznámí v průběhu psaní bakalářské práce.

Zásady pro vypracování

Autor(ka) vlastními slovy popíše vybrané testy zkoumající asociaci mezi dvěma dichotomickými proměnnými v situaci, kdy data jsou shrnuta ve formě stratifikovaných čtyřpolních (kontingenčních) tabulek. Budou uvedena odvození alespoň některých matematických vlastností příslušných testů. Práce bude obsahovat též numerickou studii zkoumající vlastnosti vybraných testů v případě konečných výběrů.

Studijní literatura bude k dispozici vesměs v angličtině, práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Zápis této bakalářské práce předpokládá následné absolvování předmětu NMSA349: Bakalářské konzultace: Stochastika.

Literatura

  1. Agresti, A. (2010). Categorical Data Analysis, Third Edition (Section 2.3). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-46363-5.
  2. Fleiss, J. L., Levin, B., Paik, M. C. (2003). Statistical Methods for Rates and Proportions, Third Edition (Chapter 10). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-52629-2.

 

View My Stats