Diplomové práce

Arnošt Komárek

Zde je k nalezení seznam mnou vypsaných a v současnosti i minulosti vedených diplomových prací. Jména autorů obhájených prací, případně texty těchto prací jsou k nalezení v univerzitním depozitáři prací.

Bayesovská faktorová analýza
Vypsáno:2017–18
Zadáno:16.10.2017
Podrobnější informace zde.

Chyba predikce pro smíšené modely
Vypsáno:2017–18
Zadáno:13.10.2017
Podrobnější informace zde.

Integrovaná vnořená Laplaceova aproximace
Vypsáno:2017–18
Zadáno:Dosud nezadáno.
Podrobnější informace zde.

Regularizace a výběr proměnných v regresních modelech
Vypsáno:2016–17
Zadáno:23.10.2016
Obhájeno:13.9.2017
Podrobnější informace zde.

Bayesovský výběr proměnných
Vypsáno:2015–16
Zadáno:10.2.2016
Obhájeno:14.6.2017
Podrobnější informace zde.

Simultánní intervaly spolehlivosti duální ke krokovým metodám vícenásobného srovnávání
Vypsáno:2013–14
Zadáno:17.10.2014
Obhájeno:16.9.2015
Podrobnější informace zde.

Expektilová regrese
Vypsáno:2013–14
Zadáno:27.11.2013
Obhájeno:8.6.2015
Podrobnější informace zde.

Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I
Vypsáno:2011–12
Zadáno:27.9.2011
Obhájeno:28.5.2012
Podrobnější informace zde.

Klasifikace na základě longitudinálních pozorování
Vypsáno:2010–11
Zadáno:11.10.2010
Obhájeno:14.5.2012
Podrobnější informace zde.

Shluková analýza pro funkcionálních data
Vypsáno:2009–10
Zadáno:6.10.2009
Obhájeno:14.5.2012
Podrobnější informace zde.

Metody výpočtu maximálně věrohodných odhadů v zobecněném lineárním smíšeném modelu
Vypsáno:2008–09
Zadáno:30.9.2008
Obhájeno:9.5.2011
Podrobnější informace zde.
 

View My Stats