Výuka v akademickém roce 2010/2011

Letní semestr
Počítačová algebra (NMIB003)
středa 12:20, MU; 13:10, K2

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane tři otázky, na které si písemně během zhruba dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti algoritmu a ve třetí úloze bude třeba simulovat chod algoritmu na (relativně snadno upočítatelném) konkrétním vstupu.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Lineární algebra a geometrie II (NALG002)
úterý 10:40, M4; 17:20. M3

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání všech 3 zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 6 pokusů). Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet uzavřu po napsání náhradního termínu 1. zápočtové písemky (tj.na konci března).


Odkazy:
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Teorie čísel a RSA (NMIB001)
čtvrtek 14:50, K2;

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání obou zápočtových písemek (tj. aspoň na 10 bodů z 20 možných, celkem má student k dispozici 4 pokusy) a zároveň zisk 8 bodů za domácí úkoly. Domácích úkolů bude 8 a celkem za ně půjde získat 16 bodů.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   přednáška Š. Holuba,
   provizorní skripta A. Drápala (pdf),
   učebnice V. Shoupa,
Zimní semestr
Úvod do algebry (NALG034)
úterý 17:20, K8; čtvrtek 15:40, 17:20, K7

Dění na přednášce a cvičení

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu. Měli-li byste zájem o jiný termín zkoušky, ozvěte se mi prosím mailem.

Zápočtové písemky

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání dvou zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 4 pokusy).


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   skripta A. Drápala,
   skripta J. Trlifaje (pdf),
   moje skripta Algebra I a Algebra II pro informatiky
Lineární algebra a geometrie I (NALG001)
středa 12:20, T8; 14:00, T9; čtvrtek 9:00. K7

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání všech 3 zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 6 pokusů). Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet uzavřu po napsání náhradního termínu 1. zápočtové písemky (tj.na začátku listopadu).


Odkazy:
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra I (informatici, NMAI062)
pondělí 9:00, S8;

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání všech 3 zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 6 pokusů). Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet uzavřu po napsání náhradního termínu 1. zápočtové písemky (tj. v půli listopadu).


Odkazy:
   přednáška D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,