Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAaGZS0809

Lineární algebra a geometrie 1

Cvičení k přednášce dr. Petra Somberga, kruhy 60 (čtvrtek 9:50, M3) a 61 (pondělí 9:50, M3).

Novinky:

6.1. Opravil jsem test a úlohy ze včerejška (kruh 61 + ti, kdo přišli odevzdat úlohy). Připomínám, že ve čtvrtek 8.1. máte poslední možnost přinést dodatečné úlohy pro zápočet. Ve čtvrtek a v pondělí budou poslední testy (ze sady 10). Poslední možnost odevzdat případné opravné úlohy za tyto testy bude v pátek 16.1., kdy budu u předtermínu. Rovnou tam zapíšu zápočty všem, kdo na ně v tu chvíli budou mít nárok (a nepřijdou si je nechat zapsat už předtím na cvičení). Z poslední jedenácté sady pr11.pdf už test nebude, máte ji jen jako přípravu na zkoušku. Obecně můžete sady úloh chápat jako celkem přesný vzorek úloh ze zkouškových písemek. Ve zkouškových písemkách můžou být oproti sadám některé úlohy strukturovanější, početně náročnější nebo se můžou úžeji týkat přednášky (např. definice, věta nebo důkaz z přednášky).

28.12. Většina kruhu 60 už splnila podmínky zápočtu. Těm, jichž se to týká, už neurčuji opravné úlohy. Zveřejnil jsem desátou sadu: pr10.pdf

15.12. Opravil jsem dnešní test a doručené úlohy. První dva studenti splnili kritéria pro zápočet. Připomínám, že do 18.12. máte možnost dát mi dodatečné úlohy, pokud máte pocit, že do konce semestru nedosáhnete na 14 bodů z testů a opravných domácích úloh. Aby měli šanci skutečně všichni, rozhodl jsem se zvednout počet dodatečných úloh, které bude možné odevzdat ještě v lednu, z 20ti na 50. Zápočty budu zapisovat na cvičeních v posledním týdnu semestru (12.1.-16.1.) a poté už nebude žádná další možnost, jak zápočet získat (pouze ho zapsat později samozřejmě možné bude).

14.12. Všechno opraveno a vystavena devátá sada pr9.pdf

10.12 Opraven kruh 61 a přiděleny opravné úlohy ze sady 7.

6.12. Opraven test kruhu 60 ze sedmé sady. Ještě jednou upozorňuji na to, že kritéria zápočtu byla doplněna o způsob, jak mohou získat dodatečné body ti, kdo jich nebudou mít dost z testů ani z opravných úloh.

4.12. Opraven kruh 61 a nová sada úloh pr8.pdf.

27.11. Další sada pr7.pdf. Opravil jsem dnešní test kruhu 60. Kdo z vás bude chtít odevzdat úlohy podle dodatečných kritérií k zápočtu (viz níže), můžete v tradičních konzultačních hodinách v pondělí 1.12. v 18 hodin na Karlíně. Zároveň tímto prodlužuji první termín k odevzdání na čtvrtek 4.12. (na cvičení na Karlově) a můžete tak pondělní konzultaci využít i k tomu, abyste se poradili, pokud vám některé úlohy nejsou jasné.

24.11. Nová sada: pr6.pdf. Všechno opraveno.

14.11. Kruhu 60 jsem opravil poslední úlohy. Vzhledem k pondělnímu svátku a dalším okolnostem nebudeme s kruhem 60 psát ve čtvrtek 20.11. test. Doplnil jsem dodatečná kritéria zápočtu.

10.11. Nová sada pr5.pdf je zde.

9.11. Opravné úlohy pro kruh 60. Už tu byly v pátek dopoledne, ale zapomněl jsem dát avízo do novinek, takže si někdo nemusel všimnout.

5.11. Opravil jsem v sadě 3 dvě chyby oznámené dříve (2.11. a 29.10.) a v sadě 4 chybu v příkladu 7. Také jsem upřesnil formulaci příkladu 8.

3.11. opět Na dnešní konzultaci jsem slíbil sem napsat důkaz, že pro všechna a z tělesa T platí a.0=0. Tedy: a.0+a.0=a.(0+0)=a.0 nejprve z distributivního axiomu a potom z definice prvku 0. Přičteme-li k oběma stranám rovnice opačný prvek k a.0, získáme a.0=0. Použili jsme vlastně jen axiomy okruhu, inverzní prvky k násobení nebyly potřeba.

3.11. Opravil jsem testy a úkoly kruhu 61 a otevřel sadu 2 pro psaní řešení.

2.11. V úloze 17 má být správně poslední matice vynásobená faktorem i.

31.10. podruhé Nová sada úloh pr4.pdf, z níž bude kruh 60 psát 6.11. a kruh 60 v pondělí 10.11. Založil jsem stránku Řešení.

31.10.Připsal jsem body za sadu 2. Ruthanovová má být nejspíš Kuthanová, takže jsem v tomto smyslu tabulku upravil.

30.10. Přiděleny úlohy kruhu 60 za dnešní test. Jedna písemka je podepsaná jménem, které jsem přečetl jako Ruthanovová, ale nenašel v SISu mezi zapsanými. Pokud se v tom někdo z vás poznává, ať mi prosím napíše.

29.10. Oprava ke třetí sadě: v příkladu 13 nemá být "v závislosti na parametru ⚠ {$a \in Z_7$}".

27.10. Doplnil jsem zadání úkolu pro Moniku Sayedovou z kruhu 60. Dále jsem opravil dnešní test kruhu 61 a přídělil domácí úlohy. Příští pondělí bude test z úloh třetí sady pr3.pdf.

22.10. Podle opravených testů jsem každému z vás přidělil z druhé sady nula, jednu nebo dvě úlohy, viz tabulka níže. Řešení odevzdejte na cvičení ve čtvrtek 30.10.

20.10. Proběhlo třetí cvičení kruhu 61. Probrali jsme algoritmus Gaussovy eliminace pro řešení homogenních soustav rovnic. Test ani tentokrát nebyl, ale máme probráno všechno, co je potřeba pro řešení úloh druhé sady pr2.pdf. Z ní bude nyní už opravdu zadán test v pondělí 27.10.

Pokud jde o čtvrteční cvičení kruhu 61, zatím se mi nepodařilo předat si s kolegou Doubkem vaše testy ze čtvrtka 16.10. Proto domácí úlohy od těch, kteří tyto testy nebudou mít správně, budu chtít ne tento čtvrtek 23.10., ale až ten příští 30.10. Zároveň se na příští čtvrtek odkládá test ze třetí sady pr3.pdf, protože nám chybí procvičit počítání s maticemi nad jinými tělesy než je těleso reálných čísel.

13.10. Dalsi dve sady: pr2.pdf, pr3.pdf. Sada 2 je aktualni pro test tento ctvrtek, resp. pristi pondeli.

3.10. Na včerejším cvičení jsme definovali prostor R^n, jeho podprostory a lineární zobrazení z prostoru R^n do R^m definované maticí A. Ukázali jsme, jaké matice odpovídají součtu, násobku a skládání zobrazení, čímž jsme zavedli násobení matic. Trochu jsem změnil názor na kritéria pro udělení zápočtu, viz níže. První sada úloh je zde: pr1.pdf

Zápočet:

Po skončení každého cvičení se na těchto stránkách objeví nová sada úloh. Z nich budou na následujícím cvičení jedna až dvě úlohy zadány na začátku formou desetiminutového testu. Všem, kteří neodevzdají správné řešení, přidělím poté jednu až dvě opravné úlohy jako domácí úkol. Tyto úlohy budou buď pocházet ze stejné sady, nebo budou typově podobné. Tyto domácí úkoly je nutné odevzdat na dalším cvičení. Potom vystavím na stránky řešení všech úloh dané sady.

Tímto způsobem můžete získat z každé sady 0 až 2 body:

  • 2 body = máte správně test nebo opravné úlohy
  • 1 bod = test s chybami a opravná úloha se zásadními chybami nebo test špatně a opravné úlohy s drobnějšími chybami
  • 0 bodů = test i opravné úlohy špatně.

K získání zápočtu vám stačí 75% bodů. Pokud nastane u někoho situace, že už nemůže ve zbytku semestru získat dostatečný počet bodů, stanovím dodatečná kritéria buď ve formě testu nebo domácích úkolů.

Myšlenka je taková, že po zveřejnění sady si všechny příklady z ní buď spočítáte, nebo aspoň důkladně rozmyslíte, jak byste je počítali. Budou to vesměs úlohy jednoduché a časově nenáročné, které vám mají pomoci pochopit obsah minulého cvičení a připravit se na další.

Dodatečná kritéria k zápočtu:

Celkově bude možné za semestr získat 18 bodů (za 9 sad úloh). K zápočtu je nutné mít celkem 14 bodů. Ten, kdo je nezíská za průběžné testy a opravné úlohy, může body získat za dodatečné domácí úlohy. Pro ně platí následující pravidla:

  • jeden bod je možné nahradit deseti správně vyřešenými domácími úlohami.
  • je možné odevzdat nejvýše 50 úloh do 1.12., dalších nejvýše 50 úloh do 18.12. a dalších nejvýše 50 úloh do 8.1.
  • úlohy je možné čerpat pouze ze sbírek J. Bečvář, Sbírka úloh z lineární algebry, SPN Praha 1975, L. Bican, Lineární algebra v úlohách, SPN Praha 1979, Jiří Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky I (jsou prezenčně v knihovně). Výběr úloh musí být takový, aby rovnoměrně pokrývaly dosavadní látku a byly mezi nimi zastoupeny všechny typy početních úloh, které jsou ve sbírce uvedeny, a alespoň pětina úloh byla nepočetních (důkaz, protipříklad). Řešení je třeba označit zdrojem a číslem úlohy a musí obsahovat zadání a srozumitelně komentované všechny kroky a vyznačené řešení.
  • kontrolu správnosti budu provádět namátkově (náhodně vyberu několik úloh a z poměru správných a špatných řešení odhadnu počet správně vyřešených úloh v celém souboru). Pokud nebudu něčemu rozumět, zeptám se vás na detaily.

Body a úlohy:

Sady úloh:

pr1.pdf, pr2.pdf, pr3.pdf, pr4.pdf, pr5.pdf, pr6.pdf, pr7.pdf, pr8.pdf, pr9.pdf, pr10.pdf, pr11.pdf

Řešení

Kruh 60:

PříjmeníJménoSada 2Sada 3Sada 4Sada 5Sada 6Sada 7Sada 8Sada 9Sada 10DodatečnéZápočet
AdamováMarkéta++++++++++++++++ Ano
BenešováStanislava+++++++++++++++Ano
BielikováMonika+++++++++++++++++ Ano
CesnekováIvana+++++++++++++ +Ano
HarudováLenka++++++++++++  + +Ano
HricováJana++++ ++++ ++++++++Ano
ChudýMarek+++++++++++++++  Ano
KoperdákováKlára++ +++++ ++ +++++Ano
KubíkováŠárka++++ +++++++ +++++Ano
KuthanováEliška++++++  ++++++++Ano
LaňkováVeronika+ +++++++++ +++++Ano
MemanovaTamilyam           
MolnárJudit+++ ++++++  +++++Ano
NohejlováIveta++++++++++++++++ Ano
NovokovskayaViktoriya +  ++   +++ ++ 
PajmaTomáš +++++++    
PrelecováNatália +++++++++++++++Ano
SayedováMonika++++ +++++++++ ++Ano
StříteskýLukáš++++++++++++++  Ano
ŠvihlováHelena+++++++++++++++++ Ano
TritováHana++++++++++++++  Ano
TsaparellasKyriakos++++++++++++++   Ano
UrbánkováPersefoni++++++++++++++   Ano
VostalOndřej++++++++++++++  Ano
WinterováMonika++ ++      
ŽemličkováNikola ++ +++++ ++++ +++Ano
ŽivčákováAndrea++++++++++++++++++ Ano

Kruh 61:

PříjmeníJménoSada 2Sada 3Sada 4Sada 5Sada 6Sada 7Sada 8Sada 9Sada 10DodatečnéZápočet
AntoniewiczováPetronella+++++++++++++++Ano
BeňušováSoňa++++++      
ČernáAlena++ ++++++  ++++ ++Ano
DvořákováAneta++++++       
ErősDavid +++++++++ +++++Ano
JordanováJana++ ++++++++ +++ ++Ano
KenievAlexander           
KhaknazarovaNargiza           
KornilenkoKristina           
KrejčíčkováKlára++++++++++++++  Ano
KukharchukAlexandra+++++++++++++  +++Ano
KuzminskayaKseniya +++++++++ +++++Ano
LavrinčíkováAndrea ++ ++ +++++++++++Ano
MihálikováVeronika++++++++++++++  Ano
MinarovičMarek           
MutňanskýMichal+++++++++++++++ Ano
MyšičkováIvana+ +++++++++++++++Ano
OsokinaAlina           
ProvazníkováLucie++++++++++  ++ ++++Ano
ŘípaDaniel+++         
SeidlJan ++++++++++++++Ano
SkálováAlena++++++++++++++++  Ano
SpyrouConstantina++++++++++++2,3  

Konzultace:

Zatím jsme se dohodli, že vhodný čas je pondělí 18:00 na Karlíně. Vždy ale nejprve napište mail, že se chystáte přijít.

Literatura:

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 14, 2011, at 04:11 PM
@]