... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), kde \(|AB|=4 \mbox{ cm}\), a bod \(M\), který je průsečíkem úhlopříček stěny \(ABF\). Určete vzdálenost bodů \(C\), \(M\).Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4 \mbox{ cm}\). Dále jsou dány body \(K\), \(L\). Bod \(K\) náleží hraně \(DV\) a platí \(|KV|=\frac{1}{4}|DV|.\) Bod \(L\) je středem hrany \(BV\). Určete vzdálenost bodů \(K\), \(L\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodů \(S_{AV}\), \(C\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(S_{FH}\) od roviny \(ABC\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(F\) od roviny \(BGE\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Dále je dán bod \(Q\), který je středem úsečky \(S_{BC}V\). Určete vzdálenost bodu \(Q\) od roviny \(BCS_{DV}\).

Je dán pravidelný šestiboký jehlan \(ABCDEFV\) s podstavou \(ABCDEF\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(S\) od roviny boční stěny jehlanu.

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(S_{DH}F\) od roviny \(AS_{BF}D\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(S_{DV}S_{AB}\) od roviny \(BCV\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost rovin \(EBC\) a \(S_{EF}S_{BF}S_{CG}\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(A\) od přímky \(BH\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(E\) od přímky \(AS_{FH}\).

Je dán pravidelný pětiboký jehlan \(ABCDEV\) s podstavou \(ABCDE\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(A\) od přímky \(DV\).

Je dán kvádr \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 2\mbox{ cm}\), \(|BC| = 4\mbox{ cm}\), \(|BF| = 5\mbox{ cm}\). Dále je dán bod \(M\) takový, že bod \(C\) je středem úsečky \(DM\). Určete vzdálenost bodu \(M\) od přímky \(BH\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(EG\) od přímky \(S_{AB}S_{BC}\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(EG\) od přímky \(DF\).

Je dán pravidelný čtyřstěn \(ABCD\), \(|AB|=4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost hran \(AB\) a \(DC\).