... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:


Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost rovin \(EBC\) a \(S_{EF}S_{BF}S_{CG}\).