... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(EG\) od přímky \(S_{AB}S_{BC}\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost přímky \(EG\) od přímky \(DF\).

Je dán pravidelný čtyřstěn \(ABCD\), \(|AB|=4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost hran \(AB\) a \(DC\).