... Řešení metrických úloh v prostoru

Úvodní slovo

Stránka Řešení metrických úloh v prostoru je součástí diplomové práce Analytický a syntetický přístup k řešení metrických úloh v prostoru. Přináší sadu řešených metrických úloh v prostoru. V úlohách se nezabýváme polohovými vlastnostmi (neověřujeme tedy například rovnoběžnost rovin v případě určení jejich vzdálenosti), ale předpokládáme korektnost zadání. U každé úlohy kromě zadání naleznete Zobrazení zadané situace, Analytické řešení, Syntetické početní řešení a Syntetické konstrukční řešení. Jednotlivé postupy jsou jen ukázkou, jak lze zadaný příklad řešit - zpravidla existuje více různých postupů, jak danou úlohu řešit.

Obrázky v částech Zobrazení situace a Analytické řešení nabízejí možnost natočení pohledu na situaci. Není-li tedy zadání nebo řešení úlohy jasné, je vhodné s prostorovou animací pootočit a podívat se na dané těleso z jiného úhlu pohledu.

Přejeme hodně štěstí při řešení předložených úloh.