... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(DAF\), \(BS_{EF}S_{GH}\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(BS_{AE}S_{DH}\), \(S_{AE}S_{BF}S_{CG}\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(BCV\), \(S_{AV}S_{DV}B\).

Je dán pravidelný čtyřstěn \(ABCD\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin dvou libovolných stěn.