... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(A\) od přímky \(BH\).Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 6\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(E\) od přímky \(AS_{FH}\).

Je dán pravidelný pětiboký jehlan \(ABCDEV\) s podstavou \(ABCDE\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Určete vzdálenost bodu \(A\) od přímky \(DV\).

Je dán kvádr \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 2\mbox{ cm}\), \(|BC| = 4\mbox{ cm}\), \(|BF| = 5\mbox{ cm}\). Dále je dán bod \(M\) takový, že bod \(C\) je středem úsečky \(DM\). Určete vzdálenost bodu \(M\) od přímky \(BH\).