... Řešení metrických úloh v prostoru

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

Iva Kreslová

Analytický a syntetický přístup k řešení metrických úloh v prostoru

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Studijní program: Matematika, Učitelství matematiky-Učitelství informatiky