... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímky \(AB\) od přímky \(S_{BF}E\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(S_{AE}B\), \(S_{BF}G\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 5\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(AS_{CD}\), \(CV\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(BE\), \(AH\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(DAF\), \(BS_{EF}S_{GH}\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(BS_{AE}S_{DH}\), \(S_{AE}S_{BF}S_{CG}\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin \(BCV\), \(S_{AV}S_{DV}B\).

Je dán pravidelný čtyřstěn \(ABCD\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku rovin dvou libovolných stěn.

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímky \(EC\) od roviny \(BGD\).

Je dán pravidelný šestiboký jehlan \(ABCDEFV\) s podstavou \(ABCDEF\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 6\mbox{ cm}\). Určete odchylku roviny podstavy jehlanu od přímky \(AS_{FV}\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímky \(AS_{BF}\) od roviny \(EFG\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 6\mbox{ cm}\). Určete odchylku roviny \(BS_{CV}D\) od přímky \(SV\).