... Řešení metrických úloh v prostoru

Příklady k procvičení:

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímky \(AB\) od přímky \(S_{BF}E\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(S_{AE}B\), \(S_{BF}G\).

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan \(ABCDV\) s podstavou \(ABCD\) o středu \(S\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\), \(|SV| = 5\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(AS_{CD}\), \(CV\).

Je dána krychle \(ABCDEFGH\), \(|AB| = 4\mbox{ cm}\). Určete odchylku přímek \(BE\), \(AH\).