Faculty of Mathematics and Physics

Obecné informace a odkazy

Most of this page is available only in Czech.

Office hours: Upon request. Online consultations are also possible.


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Poznámky a tipy k písemkám
z Úvodu do funkcionální analýzy

Zimní semestr 2019/2020

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Matematika I pro IES FSV UK

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo