Co zde najdete

Tyto stránky jsou věnovány matematické analýze, zejména magisterskému studijnímu programu Matematická analýza, který je vyučován na MFF UK. Najdete tu doplňující informace o studiu, které mohou být užitečné studentům i zájemcům o studium


Na těchto stránkách nejsou oficiální právně závazné informace, ty se nacházejí na oficiálních stránkách fakulty (viz například odkazy vpravo), jde spíše o rady studentům, kteří stojí o to, aby jejich studium mělo smysl.


Od akademického roku 2020/2021 studium probíhá podle nové akreditace. Obsahové změny jsou minimální a jsou vysvětleny v příslušných oddílech těchto stránek. S ohledem na nový VŠ zákon dřívější studijní obor matematická analýza v rámci studijního programu matematika byl nahrazen studijním programem matematická analýzy v rámci oblasti vzdělávání matematika.


Garant studijního programu matematická analýza:
      Prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
       (e-mail: kalenda(at)karlin(dot)mff(dot)cuni(dot)cz, www)
Na něj je možné se obrátit například v případě nejasností ohledně studijních plánů.