MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny v semestru: dle individuální domluvy. Konzultace jsou také možné e-mailem, přes Skype (zapínám po předchozí dohodě) či zoom (taktéž po dohodě).


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Poznámky a tipy k písemkám
z Úvodu do funkcionální analýzy

Letní semestr 2012/2013

Informace k vyučovaným předmětům


Topologické metody ve funkcionální analýze II


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Mathematics II pro IES FSV UK (anglicky)

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo