MFF UK

Důkazy některých tvrzení

Zde je možné si stáhnout pdf soubory s důkazy některých tvrzení. Výběr je inspirován jednak tím, co studentům dělává problémy s pochopením; dále tím, že u některých tvrzení jsem v literatuře viděl pouze zbytečně složité důkazy; a nakonec tím, co mne napadlo.


Zatím je k dispozici:


Věta o existenci vybrané monotónní posloupnosti (zejména pro předmět Matematika I pro IES FSV UK)


Věta o implicitní funkci (zejména pro předmět Matematika II pro IES FSV UK)


Propichovací věta o indexu (zejména pro kurz komplexní analýzy na MFF UK)