MFF UK

Témata pro bakalářské a diplomové práci jsou vypsána ve Studijním informačním systému.


Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou nebo diplomovou práci i na jiné téma.


Témata bakalářských prací pro studenty IES FSV UK jsou vypisována po osobní dohodě. Práce tohoto typu spočívají v nastudování a vyložení nějaké oblasti matematiky a aplikací této oblasti v ekonomických modelech. Přesnější specifikace bude provedena při osobní konzultaci s případnými zájemci.


Témata pro doktorandské práce jsou vypisována po osobní dohodě. Měla by se týkat funkcionální analýzy, topologie a/nebo souvisejích oblastí. Případní zájemci se mohou inspirovat vypsanými tématy pro diplomové práce.


Níže je seznam prací, které v současnosti vedu, nebo které jsem v minulosti vedl a již byly obhájeny. Jména řešitelů neuvádím, protože by to podle univerzitního výkladu odporovalo směrnici GDPR. U již obhájených prací je odkaz na veřejné informace v oficiálním úložišti.

Doktorandské práce

Separabilní redukce, systémy projekcí a retrakcí (2010-2014, obhájeno na KMA MFF UK)


Výjimečné množiny v matematické analýze (2010-2014, obhájeno na KMA MFF UK)


Kvantitativní vlastnosti Banachových prostorů (2012-2016, obhájeno na KMA MFF UK)


Absolutně a neabsolutně F-borelovské prostory (2014-2018, obhájeno na KMA MFF UK)


Rich families of projections and retractions (2015-2018, defended at Dept. Math. Anal., MFF UK, joint degree with University of Milan)


Konvergence v Banachových prostorech (2018-2022, obhájeno na KMA MFF UK)


Měření nekompaktnosti v Banachových prostorech, 2018-


Operátorové algebry a Jordanovy struktury ve funkcionální analýze, 2020-

Diplomové práce

Separabilní redukce ve funkcionální analýze (2008-2010, obhájeno na KMA MFF UK;
udělena Cena děkana za nejlepší diplomovou práci v roce 2009/2010.)


Nové míry slabé nekompaktnosti (2010-2012, obhájeno na KMA MFF UK)


Konvexní množiny v duálních Banachových prostorech (2017-2018, obhájeno na MFF UK)


Slabé a slabé* homeomorfismy (2019-2020, obhájeno na KMA MFF UK)


Bázové posloupnosti v Banachových prostorech (2019-2021,obhájeno na KMA MFF UK)

Bakalářské práce

Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci (obhájeno v roce 2008 na IES FSV UK)


Soustavy diferenčních rovnic a jejich aplikace v ekonomických modelech (obhájeno v roce 2009 na IES FSV UK)


Coordination Games and its Applications in Economics (obhájeno v roce 2011 na IES FSV UK)


Topologie definované pomocí ideálů (obhájeno v roce 2012 na MFF UK)


Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování (obhájeno v roce 2013 na IES FSV UK;
práce byla odměněna v rámci soutěže České spořitelny za rok 2013.