MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny ve zkouškovém období: dle individuální domluvy. Konzultace jsou také možné e-mailem, přes Skype (zapínám po předchozí dohodě) či zoom (taktéž po dohodě).


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Poznámky a tipy k písemkám
z Úvodu do funkcionální analýzy

Zimní semestr 2023/2024

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Operátorové algebry 1


Funkcionální analýza 1

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Můj rozvrh v tomto semestru

Výuka

Po

12:20-13:50 Seminární místnost KMA NMMA561 OPERÁTOROVÉ ALGEBRY 1

Út

12:20-13:50 K7 NMMA401

FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA 1

Út

15:40-17:10 K5 NMMA401

Funkcionální
analýza 1

9:00-9:30 K8 NMMA401

FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA 1

14:00-15:40 Seminární místnost KMA NMMA459 Seminář ze základů
funkcionální analýzy


Semináře, na nichž se vyskytuji

Seminář z reálné a abstraktní analýzy St 15:40-17:10 K2