Akademický rok 2023/2024

Oficiální harmonogram akademického roku 2023/2024


Letní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 2.5.2024

Odevzdání fyzického výtisku diplomové práce:

před obhajobou

Přihlášení se ke státnicím:

do 20.5.2024

Interval pro konání státnic:

3.6.-16.6.2024


Určené datum konání státnic: Pátek 7.6. 2024 od 9:00 (obhajoby v posluchárně K5, ústní později v posluchárně K3)

Podzimní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 18.7.2024

Odevzdání fyzického výtisku diplomové práce:

před obhajobou

Přihlášení se ke státnicím:

do 19.7.2024

Interval pro konání státnic:

2.9.-15.9.2024


Určené datum konání státnic: Pondělí 9.9. 2024 od 9:00, posluchárna K2