Akademický rok 2023/2024

Oficiální harmonogram akademického roku 2023/2024


Letní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 2.5.2024

Odevzdání fyzického výtisku diplomové práce:

před obhajobou

Přihlášení se ke státnicím:

do 20.5.2024

Interval pro konání státnic:

3.6.-16.6.2024


Určené datum konání státnic: Pátek 7.6. 2024 od 9:00 (obhajoby v posluchárně K5, ústní později v posluchárně K3)


Termín dodání posudků: 31.5. 2024


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. David Kubíček

Jemné vlastnosti funkcí a operátorů

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
KMA MFF UK
posudek v SISu 
RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu   ◻
Bc. Jaromír Mielec

Rozšíření sobolevovského
homeomorfismu

prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu 
Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu   ◻
Bc. Lucie Wintrová

Stabilita stacionárních toků
nenewtonovských tepelně vodivých
tekutin ve 2D

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu 
prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
MÚUK MFF UK
posudek v SISu   ◻

Podzimní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 18.7.2024

Odevzdání fyzického výtisku diplomové práce:

před obhajobou

Přihlášení se ke státnicím:

do 19.7.2024

Interval pro konání státnic:

2.9.-15.9.2024


Určené datum konání státnic: Pondělí 9.9. 2024 od 9:00, posluchárna K2

Termín dodání posudků: 2.9. 2024


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Tomáš Raunig

Lipschitzovsky volné prostory
a akce grup

doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu 
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D.
KAM FIT ČVUT
posudek v SISu   ◻