Co zde najdete

Tyto stránky jsou věnovány státním závěrečným zkouškám studijního oboru matematická analýza (v období od března 2021). Jde o obor navazujícího magisterského studia, v rámci studijního programu Matematika vyučovanému na MFF UK.


Na těchto stránkách nejsou oficiální právně závazné informace, ty se nacházejí na oficiálních stránkách fakulty (viz například odkazy vpravo), jde spíše o doplňující informace a praktické rady studentům, kteří se na státnice chystají.


Do oboru Matematická analýza byli poslední studenti přijati v akademickém roce 2019/2020. Od akademického roku 2020/2021 byl tento obor nahrazen studijním programem matematická analýza v rámci oblasti vzdělávání matematika. Obsahové změny jsou minimální, změna byla vynucena změnou vysokoškolského zákona.


Garantem studijního oboru i programu matematická analýza a od 1. března 2021 i předsedou státnicové komise je

Prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
(e-mail: kalenda(at)karlin(dot)mff(dot)cuni(dot)cz, www)

Na něj je možné se obrátit v případě nejasností.