Složení státnicové komise studijního oboru Matematická analýza

Oficiální stránka se složením státnicové komise, tj. komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu matematika, studijního oboru matematická analýza. (Pro studenty, co začali studovat v roce 2019 nebo dříve.)


Složení zkušební komise, včetně informace o tom, co jednotliví členové obvykle zkouší


Předseda:

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: KA, FA

Místopředseda:

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: RA

Členové:

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: RA, ODR

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: PDR

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

(MÚ AV ČR)

Zkoušívá: PDR

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: PDR

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: KA

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: PDR

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: ODR

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: KA, PDR

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: FA


RA = reálná analýza, KA = komplexní analýza, FA = funkcionální analýza,
ODR = obyčejné diferenciální rovnice, PDR = parciální diferenciální rovnice


Poznámka: U státní závěrečné zkoušky stačí přítomnost alespoň tří členů komise, přičemž u každého zkoušení musí být přítomni alespoň dva členové komise (viz V. úplné znění studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 9, odst. 3). Vždy se snažíme, aby se komise sešla v co největším počtu, ale nikdy nelze s jistotou předem říci, co kdo bude na daném termínu zkoušet - záleží na tom, kteří členové budou skutečně přítomni.

Složení státnicové komise studijního programu Matematická analýza

Oficiální stránka se složením státnicové komise, tj. komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu matematická analýza. (Pro studenty, co začali studovat v roce 2020 nebo později.)


Složení zkušební komise, včetně informace o tom, co jednotliví členové obvykle zkouší


Předseda:

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: KA, FA

Místopředseda:

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: RA

Členové:

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: RA, ODR

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: PDR

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

(MÚ AV ČR)

Zkoušívá: PDR

prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

(FEL ČVUT)

Zkoušívá: FA

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: FA

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: PDR

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: KA

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.

(MÚUK MFF UK)

Zkoušívá: PDR

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: ODR

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: KA, PDR

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

(KMA MFF UK)

Zkoušívá: FA


RA = reálná analýza, KA = komplexní analýza, FA = funkcionální analýza,
ODR = obyčejné diferenciální rovnice, PDR = parciální diferenciální rovnice


Poznámka: U státní závěrečné zkoušky stačí přítomnost alespoň tří členů komise, přičemž u každého zkoušení musí být přítomni alespoň dva členové komise (viz V. úplné znění studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 9, odst. 3). Vždy se snažíme, aby se komise sešla v co největším počtu, ale nikdy nelze s jistotou předem říci, co kdo bude na daném termínu zkoušet - záleží na tom, kteří členové budou skutečně přítomni.