Archiv obhájených diplomových prací

Odevzdané práce včetně posudků jsou před obhajobou a krátce po ní přístupné v SISu, a to pouze přihlášeným uživatelům. Později je práce v SISu nahrazena odkazem do univerzitního úložiště prací.


Obhájené práce - pokud splňují podmínky pro zveřejnění - jsou pak veřejně přístupné v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy. Předpřipravený odkaz, který vyhledá všechny diplomové práce obhájené na Katedře matematické analýzy (včetně posudků a záznamu o průběhu obhajoby) od roku 2006 do současnosti je zde.


Níže je seznam prací obhájených od 1. března 2021. Z důvodu GDPR neobsahuje texty prací a posudků, ty lze nalézt pomocí výše zmíněných odkazů. Seznam prací obhájených od září 2009 do února 2021 je zde.


Podzimní termín 2022/2023 - 12.9.2023


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Ladislav Drážný (MAP) *)

Optimální prostory funkcí
pro vážená Sobolevova vnoření
s monomiální vahou

RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.
FEL ČVUT
Doc. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Vybíral, Ph.D.
FJFI ČVUT
Bc. Ondřej Smetana (MAP)

Ideály Banachových prostorů

Doc. RNDr. Marek Cúth, Ph.D.
KMA MFF UK
RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.
KDM MFF UK
Bc. Ondřej Váša (MAP)

Diferenciální rovnice
s vlastním číslem
v okrajové podmínce

Doc. RNDr. Petr Kaplický, Ph.D.
KMA MFF UK
prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
MÚUK MFF UK

*) Tato práce se umístila v soutěži SVOČ 2023 v kategorii M1+M2+M7 na druhém místě.


Letní termín 2022/2023 - 6.6.2023


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Stanislav Mosný (MAP) *)

Asimilace dat
v teorii nenewtonskych tekutin

doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
MÚUK MFF UK
RNDr. Václav Mácha, Ph.D.
MÚ AV ČR

*) Tato práce se umístila v soutěži SVOČ 2023 v kategorii M1+M2+M7 na prvním místě.


Podzimní termín 2021/2022 - 8.9.2022


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Marek Malý (MAP)

Ortogonální polynomy
v hyperkomplexní analýze

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.
MÚUK MFF UK
Mgr. Tomáš Salač, Ph.D.
MÚUK MFF UK
Bc. David Žárský (MAP)

Lineární ODR se singulárními členy

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
KMA MFF UK
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.
MÚ AV ČR

Letní termín 2021/2022 - 13.6.2022


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Jan Bíma (MAP) *)

Lipschitzovsky volné prostory
a podmnožiny konečně-dimenzionálních
prostorů

doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.
KMA MFF UK
Mgr. Michal Doucha, Ph.D.
MÚ AV ČR

*) Tato práce se umístila v soutěži SVOČ 2022 v kategorii M1+M2+M5 na prvním místě.


Letní termín 2020/2021 - 29.6.2021


Student(ka)

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Lenka Hýlová (MA)

Aplikace teorie ultrafiltrů

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
KMA MFF UK
doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
KMA MFF UK
Bc. Jakub Takáč (MA) *) **)

Interpolace logaritmicky
konvexních kombinací operátorů

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
KMA MFF UK
Professor Jan Lang
The Ohio State University
Bc. Mikuláš Zindulka (MA) **)

Bázové posloupnosti
v Banachových prostorech

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
KMA MFF UK
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
KMA MFF UK

*) Práce získala Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci.

**) Tyto práce se umístily v soutěži SVOČ 2021 v kategorii M1+M2 na děleném druhém místě.