MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny v semestru: dle individuální domluvy. Konzultace jsou také možné e-mailem, přes Skype (zapínám po předchozí dohodě) či zoom (taktéž po dohodě).


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Poznámky a tipy k písemkám
z Úvodu do funkcionální analýzy

Zimní semestr 2019/2020

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Matematika I pro IES FSV UK

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Seminář ze základů funkcionální analýzy

Informace ve Studijním informačním systému


V tomto semestru bylo zvoleno téma:

  • Duální prostory spojitých funkcí
    (dle knihy H.G. Dales, F.K. Dashiel Jr., A.T.-M. Lau and D. Strauss: Banach Spaces of Continuous Functions as Dual Spaces, CMS Books in Mathematics, Springer 2016 )


Rozvrženo: Úterý od 12:20 v posluchárně K5


Úvodní setkání: 1.10. (výběr tématu a zadání prvních referátů)


Program začíná: 8.10.