MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Obsah jednotlivých přednášek a superseminářů


Cvičná písemka na limity proběhla v pátek 29.11.2019 od 14:00 v posluchárně M1. Cvičná písemka na derivace a průběhy funkcí byla v pátek 10.1.2020 od 12:20 v posluchárně M1.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Příklady počítané na supersemináři
        Důkaz tvrzení použitého v Příkladu 7
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka)

Podmínky získání zápočtu


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Statistika výsledků zápočtových písemek

       Poznámky k první písemce

       Poznámky k druhé písemce

       Poznámky k třetí písemce

       Poznámky k první opravné písemce


Informace ke zkouškám
(Upozornění: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou).


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek
(včetně přehledu úspěšnosti)


Uznávání zkoušek