MFF UK

Matematika IV pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Prerekvizity a předpokládané znalosti


Doporučená literatura


Dobrovolné domácí úkoly (zadání, pravidla, poznámky k řešení) - zadávání a odevzdávání úkolů bylo ukončeno.


Ke stažení:

Skripta lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress
Texty k přednáškám
Texty k Matematice III
Texty k Matematice II
Texty k Matematice I
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady ke cvičení- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Důkazy některých tvrzení

Informace ke zkouškám (zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti zkoušek)


Uznávání zkoušek

Texty k přednáškám z Matematiky IV

 • Diferenční rovnice - postscript, pdf
 • Diferenciální rovnice - základní pojmy - postscript, pdf
 • Metoda řešení rovnic se separovanými proměnnými - postscript, pdf
 • Autonomní rovnice - postscript, pdf
 • Lineární rovnice prvního řádu - postscript, pdf
 • Lineární rovnice s konstantními koeficienty - struktura prostoru řešení, tvar fundamentálního systému, rovnice se speciální pravou stranou - postscript, pdf
 • Metoda variace konstant - postscript, pdf
 • Soustavy diferenciálních rovnic - základy - postscript, pdf
 • Soustavy lineárních diferenciálních rovnic - postscript, pdf
 • Soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty - metody řešení - postscript, pdf
 • Vlastnosti maximálních řešení - postscript, pdf
 • Stabilita stacionárních řešení autonomních soustav - postscript, pdf