MFF UK

Matematika IV pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Prerekvizity a předpokládané znalosti


Doporučená literatura


Dobrovolné domácí úkoly (zadání, pravidla, poznámky k řešení) - zadávání a odevzdávání úkolů bylo ukončeno.


Ke stažení:

Skripta lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress
Texty k přednáškám
Texty k Matematice III
Texty k Matematice II
Texty k Matematice I
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady ke cvičení- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Důkazy některých tvrzení

Informace ke zkouškám (zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti zkoušek)


Uznávání zkoušek

Dobrovolné domácí úkoly

V průběhu semestru budou zadávány dobrovolné domácí úkoly, za jejichž řešení je možné získat bonusové body využitelné u zkoušky. Cílem těchto domácích úkolů je, aby si studenti měli možnost procvičit samostatné počítání vybraných typů úloh.


Zadání domácích úkolů:
 • Úkol č. 1 (k odevzdání na cvičení ve dnech 5.-7.3.2012)
 • Úkol č. 2 (k odevzdání na cvičení ve dnech 12.-14.3.2012)
 • Úkol č. 3 (k odevzdání na cvičení ve dnech 19.-21.3.2012)
 • Úkol č. 4 (k odevzdání na cvičení ve dnech 26.-28.3.2012)
 • Úkol č. 5 (k odevzdání na cvičení ve dnech 2.-4.4.2012)
 • Úkol č. 6 (k odevzdání na cvičení ve dnech 16.-18.4.2012)
 • Úkol č. 7 (k odevzdání na cvičení ve dnech 23.-25.4.2012)
 • Více domácích úkolů již nebude.

Poznámka k řešení prvního úkolu

Poznámka k řešení druhého úkolu

Poznámka k řešení třetího úkolu

Poznámka k řešení čtvrtého úkolu

Poznámka k řešení pátého úkolu

Poznámka k řešení šestého úkolu

Poznámka k řešení sedmého úkolu


Pravidla pro domácí úkoly:
 • Zadání a termín odevzdání jednotlivých domácích úkolů budou zveřejňovány na mé webovské stránce.
 • Studenti, kteří se rozhodnou úkol odevzdat, samostatně úkol vyřeší, vlastnoručně a srozumitelně napíší řešení; podepsané řešení pak do určeného termínu odevzdají svému cvičícímu (tedy tomu, kdo vede cvičení kruhu, do něhož je student zapsán v systému Grupík v SISu).
 • Cvičící úkol opraví a v závislosti na správnosti a přehlednosti řešení udělí body. Opravené řešení vrátí studentům na dalším cvičení.
 • Za jeden úkol je možné získat nejvýše 1 bod. Celkem je během semestru možné získat nejvýše 5 bodů.
 • Řešení, která nejsou napsaná vlastnoručně (tedy například tištěná řešení nebo fotokopie), nebudou opravována.
 • Řešení odevzdaná jinému pedagogovi, než je příslušný cvičící, nebudou opravována.
 • Řešení budou opravována velmi přísně. Reklamace budou uznány jen v případě zjevné chyby opravujícího; nikoli například v případě, že opravující řešení nepochopil z důvodu nepřehlednosti nebo chybějícího zdůvodnění. Rozhodnutí opravujícího o případné reklamaci je konečné.