MFF UK

Matematika IV pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Prerekvizity a předpokládané znalosti


Doporučená literatura


Dobrovolné domácí úkoly (zadání, pravidla, poznámky k řešení) - zadávání a odevzdávání úkolů bylo ukončeno.


Ke stažení:

Skripta lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress
Texty k přednáškám
Texty k Matematice III
Texty k Matematice II
Texty k Matematice I
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady ke cvičení- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Důkazy některých tvrzení

Informace ke zkouškám (zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti zkoušek)


Uznávání zkoušek

Doporučená literatura

Doporučená literatura je uvedena v SISu. Zde uvádím podrobnější informace.


Základní publikace: Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012, a to kapitoly 12-18.
Použitelné jsou i předchozí verze:
Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006
John, Kalenda Zelený: Matematika (pokračování), Matfyzpress, Praha 2003.

Nejnovější vydání lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress.


Příklady k procvičování je možné najít ve skriptech:
Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II, Matfyzpress, Praha 2005, a to v první kapitoleUpozornění: Některé z příkladů v těchto skriptech přesahují rámec Matematiky IV. V případě nejasností je vhodná konzultace s cvičícím nebo přednášejícím.