MFF UK

Matematika IV pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Prerekvizity a předpokládané znalosti


Doporučená literatura


Dobrovolné domácí úkoly (zadání, pravidla, poznámky k řešení) - zadávání a odevzdávání úkolů bylo ukončeno.


Ke stažení:

Skripta lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress
Texty k přednáškám
Texty k Matematice III
Texty k Matematice II
Texty k Matematice I
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady ke cvičení- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Důkazy některých tvrzení

Informace ke zkouškám (zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti zkoušek)


Uznávání zkoušek

Základní informace o přednáškách a cvičeních

Předmět je vyučován v rozsahu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky (v rozvrhu označené P) a jedna dvouhodinovka cvičení. Na cvičení jsou studenti rozděleni do kruhů v rozvrhu označených S1 až S5. Rozdělení do kruhů provedou studenti sami v SISu pomocí modulu Grupík. Tam budou nastaveny maximální počty studentů v kruhu. Případné přesuny si studenti dohodnou sami mezi sebou do data určeného harmonogramem.