MFF UK

Matematika IV pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Prerekvizity a předpokládané znalosti


Doporučená literatura


Dobrovolné domácí úkoly (zadání, pravidla, poznámky k řešení) - zadávání a odevzdávání úkolů bylo ukončeno.


Ke stažení:

Skripta lze prohlížet na stránkách vydavatelství Matfyzpress
Texty k přednáškám
Texty k Matematice III
Texty k Matematice II
Texty k Matematice I
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady ke cvičení- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Důkazy některých tvrzení

Informace ke zkouškám (zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly)


Průběžná statistika výsledků zkoušek


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti zkoušek)


Uznávání zkoušek

Uznávání zkoušek

Splnění kontroly studia předmětu Matematika IV je možné uznat v těchto případech:

  • Student v minulosti úspěšně absolvoval tento předmět na IES FSV UK.
  • Student v minulosti úspěšně absolvoval na MFF UK vhodý předmět zaměřený na obyčejné diferenciální rovnice. O tom, který předmět je vhodný, rozhoduje přednášející.


V jiných případech splnění kontroly studia předmětu Matematika IV uznáno být nemůže. Zejména ho nelze uznat v případě absolvování přednášek z matematiky na jiných vysokých školách.


Praktické provedení: O uznání rozhoduje garant. Nastane-li druhá z výše uvedených možností, pak garant rozhoduje na základě doporučení přednášejícího. Proto je vhodné nejprve kontaktovat přednášejícího.