Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAaGLS1112

Lineární algebra a geometrie 2 / Praktická lineární algebra

Cvičení, středa 12:20, M4

Úkoly: Sada 1 - QR rozklad a pseudoinverze, Sada 2 - Vektorové prostory a lineární zobrazení, Sada 3 - Matice přechodu, skalární součin, Sada 4 - Vlastní čísla, Sada 5 - Jordanův tvar, Sada 6 - Lineární funkcionály, Sada 7 - Kvadratické formy, Sada 8 - Seskvilineární formy, Sylvestrovo kritérium

Další zdroje: Sada 5 pro fyziky - Exponenciála

Tabulky: Body a úkoly

Novinky:

25.5. Zapsal jsem všechny zápočty do SISu a odeslal mailem dotaz, jak to bude s termíny Praktické lineární algebry. Můžete si stáhnout požadavky k početní části.

10.5. Poslední test opraven, příští týden je rektorský den a pak už nám zbývá jen jedno cvičení. Na zápočet mají v tuto chvíli nárok všichni kromě Daniela Samka a Martina Kušníra, jimž chybí jeden bod, který mohou získat za přidělené domácí úkoly.

3.5. Opraveny domácí úlohy. V prvních dvou příkladech sady 7 jsem udělal drobné korekce. Osmá sada.

27.4. Nová sada.

13.4. Dnešní (tedy vlastně předvčerejší) test dopadl..., ehm, podívejte se sami. Příště test nepíšeme, využijeme toho času k dovysvětlení Jordanova tvaru. Připravte si co nejkonkrétnější dotazy, ať už na základě domácích úkolů, nebo z nepovinné sady na exponenciálu, kterou jsem dával fyzikům.

4.4. Dnešní test dopadl výborně, doufám, že to nebylo jen tím, že jsme z něj vylosovali nejlehčí příklad. Je tu další sada.

28.3. Dnešní test dopadl dobře, domácích úloh je málo. Je zveřejněna sada na vlastní čísla.

21.3. Obodováno, přidána další sada úloh. Pokud by vám ty ode mě nestačily, Jakub Opršal dává na své stránky další.

15.3. Přibyla sem bodovací tabulka, kde už máte body za první test a případně přidělené domácí úkoly. Pokud jsem na někoho zapomněl, pošlete mi mail. Je tu také druhá sada úloh.

7.3. Vydána první sada, doplněny podmínky zápočtu.

Zápočet:

 • po každém cvičení bude zveřejněna sada cca deseti úloh, většinou početních, část z nich bude jednoduchá aplikace probrané teorie.
 • na dalším cvičení bude jedna z úloh vybrána jako zadání desetiminutového testu
 • za bezchybné řešení dostanete 2 body, za řešení s drobnou chybou 1 bod a 1 úlohu ze zbývajících úloh téže sady jako domácí úkol. Za řešení s podstatnými chybami nedostanete žádný bod a 2 úlohy jako domácí úkol. Domácí úkoly se odevzdávají na dalším cvičení nebo elektronicky před ním. Pokud je budete mít správně, získáte za ně body ztracené v písemce.
 • na konci je třeba mít 70% všech bodů, které budou tímto způsobem k dispozici, tedy 1.4 krát počet cvičení, kde se psala písemka
 • žádná další dodatečná kritéria nebudou vypsána (opravné písemky, domácí úkoly na konci semestru apod.)
 • v případě, že vám některá úloha bude ve fázi přípravy vycházet "nějak divně", budu rád, když mi dáte mailem vědět

Literatura

Obecné pokyny k odevzdávání domácích úkolů

 • každý příklad na samostatný papír/soubor
 • v záhlaví jméno, e-mail, identifikace příkladu (například "DÚ 1, úloha 2") a kompletní zadání
 • pokud se dá jednoduše provést zkouška správnosti výsledku, vždy ji na závěr řešení uveďte
 • pokud odevzdáváte v elektronické podobě, může být řešení vytvořeno v libovolném editoru zvládajícím matematiku nebo psáno rukou a naskenováno/kvalitně nafoceno
 • výstupní formát JPEG nebo PDF
 • rozumná velikost souboru (1MB na stránku je u obrázku až příliš) a správné natočení
 • pokud využijete free službu A.nnotate (preferuju), okomentuju vám případné chyby přímo na konkrétní místa, jinak vám pošlu mail se stručnou informací, proč to eventuelně nemáte dobře.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 25, 2012, at 02:59 PM
@]