Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Ústní část státní zkoušky

Požadavky k ústní části


Ústní část zkoušky skládá z několika předmětů. Pro studenty, kteří začali studovat v roce 2021 nebo dříve je předmětů pět - reálná analýza, komplexní analýza, funkcionální analýza, obyčejné diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice. Pro studenty, kteří začali studovat v roce 2022 nebo později, jsou předměty čtyři - reálná a komplexní analýza nově spolu tvoří jeden předmět.


Požadavky k jednotlivým předmětům jsou stručně uvedeny ve studijních plánech (ty závisí na roku počátku studia) a podrobněji jsou vysvětleny zde.


V případě nejasností týkajících se požadavků je vhodné kontaktovat některého z obvyklých zkoušejících (viz záložka Státnicová komise).


Průběh ústní části


Student/ka postupně skládá zkoušku z dílčích předmětů. Z každého předmětu je určena či vylosována otázka. Během 15-20 minut si připraví odpověď a po té ji během dalších 15-20 minut předestře zkoušejícím. Zkoušející moho klást doplňující dotazy.


U každého jednotlivého ústního zkoušení jsou přítomni alespoň dva členové komise, ale může jich být přítomno i více. Příprava i zkoušení obvykle probíhá v lavici s použitím papíru a tužky.


Každý/á student/ka stráví přípravou a zkoušením až 5×(20+20)=200 minut (resp. 4×(20+20)=160 minut). Bývá určen rozvrh zkoušení, je možné a vhodné požádat o přestávku mezi jednotlivými zkoušeními, pokud potřebujete.


Po skončení zkoušení všech studentů a studentek komise na uzavřeném jednání zhodnotí jejich výkony a určí známky. Poté studenty a studentky pozve zpět do místnosti a oznámí jim výsledek zkoušky. Tím státní zkouška končí.